Bugun...
ODTÜ'nün İlk 10 Yılı (1956-1965)

1956 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1 Kasım 1956 tarihinde "Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü" adı altında öğretime başlamıştır. 1957 yılında çıkarılan kanunla birlikte Orta Doğu Teknik Üniversitesi adını alır. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİnin kuruluşu hakkındaki kanun 29 Ocak 1957de çıkarılmıştır (Kanun aşağıda yer almaktadır.) Ancak, esas kanun 27 Mayıs 1959da 7307 Sayılı Kanun olarak TBMMde onanmıştır. Kanunun ODTÜnün kuruluşu ve amacıyla ilgili maddeleri şöyledir. Madde 1: Gençliğin eğitimini temin etmek, araştırmalar yapmak ve bu kanun hükümleri dahilinde idare edilmek üzere Ankarada Orta Doğu Teknik Üniversitesi adı ile hükmi şahsiyeti haiz bir üniversite kurulmuştur. Madde 2: Orta Doğu Teknik Üniversitesinin gayeleri şunlardır: Muayyen evsafı haiz Türk gençlerine, bilhassa ilmi, teknik ve mesleki sahalarda ve fakat bunlara inhisar etmeksizin umumiyetle İngiliz dilinde ileri bir öğretimi temin edecek geniş imkanlar tanımak. Diğer memleketlerin evsafı haiz gençlerine, müracatleri ve talebe olarak kabul edilmeleri üzerine mümasil imkanlar temin etmek. Türkiye ve Orta-Doğunun kaynaklarının inkaşafına ve iktisadi meselelerinin halline bilhassa ehemmiyet verilmek üzere, Türk Milletine ve diğer milletlere fayda sağlayacak araştırmalar yapmak. Hakikatı aramaya ve insanlığın bilgisini artırmaya matuf temel araştırmalar yapmak.


Galeride gezinmek için klavyenizdeki tuşlarını da kullanabilirsiniz.

facebook-paylas
Tarih: 19-04-2015
Gösterim: 3592
YUKARI